Kortene
 


Major Arcana


 

Den store arkana innholder 22 kort og forteller om vår åndelige verden. De store tingene. Skjebnen, valg, beslutniger og lignende.

Den store arkana beskriver vår indre reise. Man kan si Narren starter riesen og Verden avslutter den. Vi kan få råd og veiledningen underveis, gjennom den store arkana.

Se kortene og tolkninger her

 

 
 


Minor Arcana
 

 
  Den lille arkana inneholder 40 kort + 16 hoffkort. Kortene beskriver situasjoner, hendelser og gjøremål. Den ytre verden.  Man kan dele arkanaen i to, utvendig og innvendig.

Utvendig
er mynter (jord) og staver (ild). Mynter beskriver det matrielle, økonomisk trygghet og forretninger. Staver det oppfinnsomme, vekst og fremgang.

Innvendig er beger (vann) og sverd (luft). Beger står for det emosjonelle og vår indre væremåte. Sverd for tankene, konflikter og bevisstgjøring.

Hoffkortene representerer deg selv eller beskriver personer man har rundt seg. Partner, barn, kollegaer, osv.

Se kortene og tolkninger her